Cause List - Aurangabad Bench

SNCause ListCause List Date 
1 सुचना:- राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद येथे व्दितिय अपिलावरील दि.दि 05 -06-07- एप्रिल 2017 रोजीचा सुनावणी कार्यक्रम अपरिहार्य कारणामुळे रदद करण्यात आला आहे. पुढील सुनावणीची तारीख यथावकाश कळविण्यात येईल. 07/04/2017 Download
2 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद-व्दितिय अपिल सुनावणीबाबत- दि.07 एप्रिल 2017 07/04/2017 Download
3 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद-व्दितिय अपिल सुनावणीबाबत- दि.06 एप्रिल 2017 06/04/2017 Download
4 सुचना:- राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद येथे व्दितिय अपिलावरील दि.दि.06 एप्रिल 2017 रोजीचा सुनावणी कार्यक्रम अपरिहार्य कारणामुळे रदद करण्यात आला आहे. पुढील सुनावणीची तारीख यथावकाश कळविण्यात येईल. 06/04/2017 Download
5 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद-व्दितिय अपिल सुनावणीबाबत- दि.05 एप्रिल 2017 05/04/2017 Download
6 सुचना:- राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद येथे व्दितिय अपिलावरील दि.दि.05 एप्रिल 2017 रोजीचा सुनावणी कार्यक्रम अपरिहार्य कारणामुळे रदद करण्यात आला आहे. पुढील सुनावणीची तारीख यथावकाश कळविण्यात येईल. 05/04/2017 Download
7 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद-व्दितिय अपिल सुनावणीबाबत- दि.03 एप्रिल 2017 03/04/2017 Download
8 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद-व्दितिय अपिल सुनावणीबाबत- दि.31 मार्च 2017 31/03/2017 Download
9 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद-व्दितिय अपिल सुनावणीबाबत- दि.29 मार्च 2017 29/03/2017 Download
10 सुचना:- राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद येथे व्दितिय अपिलावरील दि. 29 मार्च2017 रोजीचा सुनावणी कार्यक्रम अपरिहार्य कारणामुळे रदद करण्यात आला आहे. पुढील सुनावणीची तारीख यथावकाश कळविण्यात येईल. 29/03/2017 Download
12345678910...
MahaOnline Ltd.