Pune Bench 1

क्र.अर्ज दिनांकअपील क्र.अपील केलेली दिनांकअपीलार्थीची नावअपिलाचे कारण जन माहिती अधिका-याच्या तपशील पहिल्या अपील प्रधीकारायचा तपशील ज्या आदेश विरुद्ध अपील केले आहे तो आदेश दिनांकडाउनलोड
1 19/12/2017 PU/1/2021 19/12/2017 Govardhan Krishnahari Dikonda INFORMATION NOT PROVIDED Principle, N.D. patil College malkapur perid Shahuwai Kolhapur Principle, N.D. patil College malkapur perid Shahuwai Kolhapur 03/10/2017
MahaIT Corporation Ltd.