Konkan 5205

क्र.अर्ज दिनांकअपील क्र.अपील केलेली दिनांकअपीलार्थीची नावअपिलाचे कारण जन माहिती अधिका-याच्या तपशील पहिल्या अपील प्रधीकारायचा तपशील ज्या आदेश विरुद्ध अपील केले आहे तो आदेश दिनांकडाउनलोड
1 06/03/2019 KO/5268/2019 28/05/2018 demo demo demo demo 23/05/2018
2 01/01/2016 KO/5267/2016 18/12/2015 श्री. धरमवीर गुप्ता माहिती दिली नाही उप निबंधक सहकारी संस्था ठाणे उप निबंधक सहकारी संस्था ठाणे 20/09/2015
3 01/01/2016 KO/5266/2016 22/12/2015 श्रीमती स्मिती श्रीनिवास केळकर. माहिती दिली नाही. डॉ. तात्यासाहेब नातू कला आणि वरिष्ठ वाणिज्य महाविद्यालय मार्गताम्हाणे, रत्नागिरी. सहसंचालक, उच्च शिक्षण कोकण विभाग, शासकीय अध्यापक महाविद्यालय परिसर पनवेल 20/10/2015
4 01/01/2016 KO/5265/2016 17/12/2015 श्री. मनोज कानजी हरिया माहिती दिली नाही महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या.भिवंडी अधिक्षक अभियंता,महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या भिवंडी 13/12/2015
5 01/01/2016 KO/5264/2016 09/12/2015 श्री. भरतकुमार केसरिनाथ पिसाट माहिती दिली नाही कार्यालयीन अधिक्षक, नौपाडा प्रभाग समिती, ठाणे मनपा. सहाय्यक आयुक्त,नौपाडा प्रभाग समिती, ठाणे मनपा. 11/09/2015
6 01/01/2016 KO/5263/2016 20/12/2015 श्री. राजू इंगळे माहिती दिली नाही. मुख्याध्यापक, जिल्हा परिषद मराठी शाळा वाशिंद, शहापूर गट शिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती शहापूर 18/12/2015
7 01/01/2016 KO/5262/2016 03/09/2015 श्री. ब्रिजेश शर्मा माहिती दिली नाही मिरा भाईंदर मनपा मिरा भाईंदर मनपा 10/07/2015
8 01/01/2016 KO/5261/2016 09/10/2015 श्री. दे.म.अकाेलकर माहिती दिली नाही कौशल्य विका रोजगार व उद्योजगता संचालनालय नवी मुंबई सहाय्यक संचालककौशल्य विका रोजगार व उद्योजगता संचालनालय नवी मुंबई 29/09/2015
9 28/12/2015 KO/5260/2015 23/12/2015 श्रीमती कविता विलास उपाध्ये माहिती दिली नाही. विस्तार अधिकारी (पंचायत), पंचायत समिती रोहा गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती रोहा 07/08/2015
10 28/12/2015 KO/5259/2015 23/12/2015 श्रीमती कविता विलास उपाध्ये माहिती दिली नाही. ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत नागोठणे गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती रोहा 04/09/2015
12345678910...
MahaIT Corporation Ltd.