CIC/SIC Decisions - Aurangabad Bench

Sr. No.Complaint NumberComplainant NameOrder Date 
1 2023/रामाआ/तक्रार/सिआर/08/2023 श्री. रोहित कन्हैया रानडे रा.औरंगपुरा, छत्रपती संभाजीनगर 27/06/2024 Download
2 2022/रामाआ/तक्रार/सिआर/513-514/2022 श्री.महेश शंकरलाल शंकरपेल्ली,रा.सिल्लोडजि.छत्रपती संभाजीनगर 20/06/2024 Download
3 2019/रामाआ/तक्रार/सिआर/1083/2019-169/2020 श्रीमती सुनिता एकनाथ मगरे, रा. हर्सूल छत्रपती संभाजीनगर 16/05/2024 Download
4 2023/रामाआ/तक्रार/सिआर/325/20 सौ.अनिता वानखडे रा.पैठण जि.छत्रपती संभाजीनगर 16/05/2024 Download
5 2022/रामाआ/तक्रार/सिआर/ 71-20 श्री.महेश शंकरलाल शंकरपेल्ली,रा.सिल्लोडजि.छत्रपती संभाजीनगर 25/04/2024 Download
6 2019/रामाआ/तक्रार/सिआर/1943/2019 श्री.रविंद्रकुमार राजाराम राऊत छत्रपती संभाजीनगर 23/04/2024 Download
7 2019/रामाआ/तक्रार/सिआर/1982/2019 श्रीमती कापसा ऊर्फ कुसुम दादाराव खंडागळे, कांचनवाडी छत्रपती संभाजीनगर 23/04/2024 Download
8 2019/रामाआ/तक्रार/सिआर/326/2019 श्री शेख मोहम्मद खुर्रम रा.छत्रपती संभाजीनगर 29/02/2024 Download
9 2019/रामाआ/तक्रार/सिआर/329/2019 श्री शेख मोहम्मद खुर्रम रा.छत्रपती संभाजीनगर 29/02/2024 Download
10 2019/रामाआ/तक्रार/सिआर/330/2019 श्री शेख मोहम्मद खुर्रम रा.छत्रपती संभाजीनगर 29/02/2024 Download
12345678910...
MahaIT Corporation Ltd.