राज्य माहिती आयोग ऑनलाईन द्वितीय अपील

Government of India

Online Second Appeal Status Form/ऑनलाइन द्वितीय सद्यस्थिती अर्ज

Note/सूचना : Fileds Mark With * are Mandatory/ * चिन्हांकित रकान्यात तपशिलाची नोंद अनिवार्य आहे

Data to be entered only in English
नोंदणी क्रमांक *
ई-मेल पत्ता *
कॅपचा (कॅपचा व्हेरिफीकेशन कोड) *
कॅपचा (कॅपचा व्हेरिफीकेशन कोड) *
Case Sensitive *