Important Letters View -

SNLetter Name 
1 मुख्यालयातील द्वितीय अपीले ऑनलाईन पोर्टस सुविधेबाबत Download
2 कार्यालयातील कर्मचारी कोविड-19 विषाणूने संक्रमित झाल्याबाबत.. Download
3 प्रथम अपिल अर्जावर घेतल्याजाणा-या सुनावण्या दृकश्राव्य माध्यमातून घेणेबाबत Download
4 महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, मुख्यालय बंद ठेवण्याबाबत Download
5 राज्य माहिती आयोग, नागपूर खंडपीठ बंद ठेवण्याबाबत Download
6 कार्यालयातील कर्मचारी कोविड-19 विषाणूने संक्रमित झाल्याबाबत.. Download
7 दिनांक 22.07.2020 पर्यंत होम क्वारंटाईन करणेबाबत Download
8 द्वितीय अपील / तक्रारी दाखल करण्याबाबत.... Download
9 Minutes of AVC Meeting dated 02.06.2020 Download
10 दिनांक 02.06.2020 रोजी दृकश्राव्य माध्यमातून झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त Download
123456
MahaIT Corporation Ltd.