Important Letters View -

SNLetter Name 
1 Vacation for calendar year 2021 Download
2 मुख्यालयातील द्वितीय अपीले ऑनलाईन पोर्टस सुविधेबाबत Download
3 कार्यालयातील कर्मचारी कोविड-19 विषाणूने संक्रमित झाल्याबाबत.. Download
4 प्रथम अपिल अर्जावर घेतल्याजाणा-या सुनावण्या दृकश्राव्य माध्यमातून घेणेबाबत Download
5 महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, मुख्यालय बंद ठेवण्याबाबत Download
6 राज्य माहिती आयोग, नागपूर खंडपीठ बंद ठेवण्याबाबत Download
7 कार्यालयातील कर्मचारी कोविड-19 विषाणूने संक्रमित झाल्याबाबत.. Download
8 दिनांक 22.07.2020 पर्यंत होम क्वारंटाईन करणेबाबत Download
9 द्वितीय अपील / तक्रारी दाखल करण्याबाबत.... Download
10 Minutes of AVC Meeting dated 02.06.2020 Download
123456
MahaIT Corporation Ltd.