Important Letters View -

SNLetter Name 
1 Summer Vacation 2022 Download
2 Winter Vacation 2021 Download
3 Vacation for calendar year 2021 Download
4 मुख्यालयातील द्वितीय अपीले ऑनलाईन पोर्टस सुविधेबाबत Download
5 कार्यालयातील कर्मचारी कोविड-19 विषाणूने संक्रमित झाल्याबाबत.. Download
6 प्रथम अपिल अर्जावर घेतल्याजाणा-या सुनावण्या दृकश्राव्य माध्यमातून घेणेबाबत Download
7 महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, मुख्यालय बंद ठेवण्याबाबत Download
8 राज्य माहिती आयोग, नागपूर खंडपीठ बंद ठेवण्याबाबत Download
9 कार्यालयातील कर्मचारी कोविड-19 विषाणूने संक्रमित झाल्याबाबत.. Download
10 दिनांक 22.07.2020 पर्यंत होम क्वारंटाईन करणेबाबत Download
1234567
MahaIT Corporation Ltd.