Important Letters View -

SNLetter Name 
1 CIC/Vacation/C.R. 45/2016 Download
2 NO.CIC/Vacation/C.R. 45/16-vacation Download
3 राज्य माहिती आयोगाकडून पारित होणारे निर्णय, निर्देश इ. पालन होणेबाबत Download
4 माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 च्या अंमलबजावणीबाबत दि. 26.10.2015 Download
5 NO.CIC/Vacation/C.R. 45/16 Download
6 माहिती अधिकारी कार्यकर्त्यांना संरक्षण Download
7 राज्य माहिती आयुक्त यांच्या नियुक्तीबाबत Download
8 माहिती अधिकार अधिनियम-2005 - राज्य माहिती आयोंग खंडपीठ औरंगाबाद अंतर्गत व्दितिय अपिल सुनावणी कामकाजाबाबत सार्वजनिक प्राधिकरणाशी संबंधीत सूचना- परिपत्रक-दि.25.10.2016 Download
9 राज्या माहिती आयोग यांच्या कामकाजाचे पुनर्वाटप 24/10/2016 Download
10 राज्या माहिती आयोग यांच्या कामकाजाचे पुनर्वाटप 24/10/2016 Download
1234
MahaOnline Ltd.