Cause List - Aurangabad Bench

SNCause ListCause List Date 
1 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर द्वितीय अपीलावरील समक्ष सुनावणी तक्ता व नोटीस दि.01.08.2024 जि.छत्रपती संभाजीनगर 01/08/2024 Download
2 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर द्वितीय अपीलावरील समक्ष सुनावणी तक्ता व नोटीस दि.31.07.2024 जि.छत्रपती संभाजीनगर 31/07/2024 Download
3 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर द्वितीय अपीलावरील समक्ष सुनावणी तक्ता व नोटीस दि.30.07.2024 जि.छत्रपती संभाजीनगर 30/07/2024 Download
4 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर द्वितीय अपीलावरील समक्ष सुनावणी तक्ता व नोटीस दि.29.07.2024 जि.छत्रपती संभाजीनगर 29/07/2024 Download
5 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर द्वितीय अपीलावरील समक्ष सुनावणी तक्ता व नोटीस दि.26.07.2024 जि.छत्रपती संभाजीनगर 26/07/2024 Download
6 दि.10.07.2024 रद्द करण्यात आलेले सुनावणी पुढील तारीख 25-07-2024 समक्ष सुनावणी तक्ता व नोटीस जि.छत्रपती संभाजीनगर वेळ सकाळी-10.30 वा 25/07/2024 Download
7 दि.09.07.2024 रद्द करण्यात आलेले सुनावणी पुढील तारीख 24-07-2024 समक्ष सुनावणी तक्ता व नोटीस जि.छत्रपती संभाजीनगर वेळ सकाळी-10.30 वा 24/07/2024 Download
8 दि.08.07.2024 रद्द करण्यात आलेले सुनावणी पुढील तारीख 23-07-2024 समक्ष सुनावणी तक्ता व नोटीस जि.छत्रपती संभाजीनगर वेळ सकाळी-10.30 वा 23/07/2024 Download
9 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर द्वितीय अपीलावरील समक्ष सुनावणी तक्ता व नोटीस दि.22.07.2024 जि.छत्रपती संभाजीनगर 22/07/2024 Download
10 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर द्वितीय अपीलावरील समक्ष सुनावणी तक्ता व नोटीस दि.12.07.2024 जि.छत्रपती संभाजीनगर 12/07/2024 Download
12345678910...
MahaIT Corporation Ltd.