Cause List - Aurangabad Bench

SNCause ListCause List Date 
1 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद-व्दितिय अपिल सुनावणीबाबत- दि.18.11.2019 ते दि.22.11.2019 व दि.25.11.2019 ते 29.11.2019 या कालावधी मध्यील व्दितीय अपील सुनावणी काही अपरिहार्य कारणास्तव पुढील ढकलण्यात आल्या असून पुढील सुनावणीची तारीख यथावकाश कळविण्यात येईल 28/11/2019 Download
2 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद-व्दितिय अपिल सुनावणीबाबत- दि.27 नोव्हेंबर 2019 जि.उस्मानाबाद. 27/11/2019 Download
3 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद-व्दितिय अपिल सुनावणीबाबत- दि.26 नोव्हेंबर 2019जि.बीड 26/11/2019 Download
4 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद-व्दितिय अपिल सुनावणीबाबत- दि.25 नोव्हेंबर 2019 जि.औरंगाबाद 25/11/2019 Download
5 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद-व्दितिय अपिल सुनावणीबाबत- दि.22 नोव्हेंबर 2019 जि. नांदेड 22/11/2019 Download
6 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद-व्दितिय अपिल सुनावणीबाबत- दि.21 नोव्हेंबर 2019 जि.परभणी 21/11/2019 Download
7 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद-व्दितिय अपिल सुनावणीबाबत- दि.20 नोव्हेंबर 2019 जि.हिंगोली 20/11/2019 Download
8 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद-व्दितिय अपिल सुनावणीबाबत- दि.19 नोव्हेंबर 2019 जि.जालना 19/11/2019 Download
9 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद-व्दितिय अपिल सुनावणीबाबत- दि.18 नोव्हेंबर 2019 जि.औरंगाबाद 18/11/2019 Download
10 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद-व्दितिय अपिल सुनावणीबाबत- दि.02 नोव्हेंबर 2019 जि. उस्मानाबाद. 02/11/2019 Download
12345678910...
MahaOnline Ltd.