Cause List - Aurangabad Bench

SNCause ListCause List Date 
1 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद-व्दितिय अपिल सुनावणीबाबत- दि.26 मार्च 2020जि.औरंगाबाद 26/03/2020 Download
2 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद-व्दितिय अपिल सुनावणीबाबत- दि.19 मार्च 2020जि.नांदेड ,सुनावणीचे स्थळ :- नियोजन भवन, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर,नांदेड 19/03/2020 Download
3 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद-व्दितिय अपिल सुनावणीबाबत- दि.18 मार्च 2020जि.नांदेड ,सुनावणीचे स्थळ :- नियोजन भवन, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर,नांदेड 18/03/2020 Download
4 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद-व्दितिय अपिल सुनावणीबाबत- दि.17 मार्च 2020जि.नांदेड ,सुनावणीचे स्थळ :- नियोजन भवन, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर,नांदेड 17/03/2020 Download
5 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद-व्दितिय अपिल सुनावणीबाबत- दि.06 मार्च 2020जि.औरंगाबाद 06/03/2020 Download
6 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद-व्दितिय अपिल सुनावणीबाबत- दि.05 मार्च 2020जि.औरंगाबाद 05/03/2020 Download
7 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद-व्दितिय अपिल सुनावणीबाबत- दि.04मार्च 2020जि.बीड 04/03/2020 Download
8 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद-व्दितिय अपिल सुनावणीबाबत- दि.03मार्च 2020जि.जालना 03/03/2020 Download
9 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद-व्दितिय अपिल सुनावणीबाबत- दि. 02मार्च 2020जि.औरंगाबाद 02/03/2020 Download
10 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद-व्दितिय अपिल सुनावणीबाबत- दि 24 फेब्रुवारी 2020. जि.औरंगाबाद 24/02/2020 Download
12345678910...
MahaIT Corporation Ltd.