Cause List - Aurangabad Bench

SNCause ListCause List Date 
1 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद-खुलासा प्रकरणांच्या सुनावणीबाबत- दि.21 जुलै 2018 21/07/2018 Download
2 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद-खुलासा प्रकरणांच्या सुनावणीबाबत- दि.20 जुलै2018 20/07/2018 Download
3 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद-व्दितिय अपिल सुनावणीबाबत- दि.18 जुलै2018.(औरंगाबाद) 18/07/2018 Download
4 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद-व्दितिय अपिल सुनावणीबाबत- दि.17 जुलै2018.(औरंगाबाद/जालना/परभणीलातूर/हिंगोली/(उस्मानाबाद/बीड ) 17/07/2018 Download
5 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद-व्दितिय अपिल सुनावणीबाबत- दि.16 जुलै2018.(उस्मानाबाद/ लातूर/हिंगोली/औरंगाबाद ) 16/07/2018 Download
6 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद- तक्रारीवरील सुनावणीबाबत- दि 12 जुलै 2018 12/07/2018 Download
7 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद- तक्रारीवरील सुनावणीबाबत- दि 11 जुलै 2018 11/07/2018 Download
8 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद- तक्रारीवरील सुनावणीबाबत- दि 10 जुलै 2018 10/07/2018 Download
9 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद- तक्रारीवरील सुनावणीबाबत- दि 09 जुलै 2018 09/07/2018 Download
10 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद-व्दितिय अपिल सुनावणीबाबत- दि.06 जुलै2018.(औरंगाबाद) 06/07/2018 Download
12345678910...
MahaOnline Ltd.