Cause List - Aurangabad Bench

SNCause ListCause List Date 
1 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद द्वितीय अपीलावरील सुनावणी तक्ता - दि.16-09-2022 जि.औरंगाबाद 16/09/2022 Download
2 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद तक्रारीवरील सुनावणी तक्ता - दि.16-09-2022 जि.औरंगाबाद 16/09/2022 Download
3 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद द्वितीय अपीलावरील सुनावणी तक्ता - दि.29-08-2022 जि.नांदेड 29/08/2022 Download
4 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद द्वितीय अपीलावरील सुनावणी नोटीस - दि.28-07-2022 जि.नांदेड 28/07/2022 Download
5 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद द्वितीय अपीलावरील सुनावणी तक्ता - दि.28-07-2022 जि.नांदेड 28/07/2022 Download
6 सर्व संबंधीतांना सुचित करण्यात येते दि 28.08.2022 रोजीच्या सुनावण्या (जिल्हा नांदेड ) काही अपरिहार्य कारणास्तव पुढे ढकलण्यात आलेल्या आहेत.सुनावणीची पुढील तारीख यथाअवकाश कळविण्यात येईल.तरी याबाबत सर्व संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 28/07/2022 Download
7 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद द्वितीय अपीलावरील सुनावणी नोटीस - दि.27-07-2022 जि.जालना 27/07/2022 Download
8 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद द्वितीय अपीलावरील सुनावणी तक्ता - दि.27-07-2022 जि.जालना 27/07/2022 Download
9 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद द्वितीय अपीलावरील सुनावणी नोटीस - दि.26-07-2022 जि.लातूर 26/07/2022 Download
10 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद द्वितीय अपीलावरील सुनावणी तक्ता - दि.26-07-2022 जि.लातूर 26/07/2022 Download
12345678910...
MahaIT Corporation Ltd.