Cause List - Aurangabad Bench

SNCause ListCause List Date 
1 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद-व्दितिय अपिल सुनावणीबाबत- दि 07 जुन 2018 (उस्मानाबाद /नांदेड) 07/06/2018 Download
2 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद-व्दितिय अपिल सुनावणीबाबत- दि 06 जुन 2018 पु.ता.(औरंगाबाद/ जालना / परभणी / लातूर/नांदेड) 06/06/2018 Download
3 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद-व्दितिय अपिल सुनावणीबाबत- दि 05 जुन 2018( लातूर/हिंगोली ) 05/06/2018 Download
4 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद-व्दितिय अपिल सुनावणीबाबत- दि 04 जुन 2018( बीड / परभणी ) 04/06/2018 Download
5 सुचना:- राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद-तक्रारीवरील सुनावणीबाबत- दि 31 मे 2018 31/05/2018 Download
6 सुचना:- राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद-तक्रारीवरील सुनावणीबाबत- दि 30 मे 2018 30/05/2018 Download
7 सुचना:- राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद-तक्रारीवरील सुनावणीबाबत- दि 29 मे 2018 29/05/2018 Download
8 सुचना:- राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद येथे व्दितिय अपिलावरील दि.09 मे,10 मे,11मे 2018 सुनावणी कार्यक्रम अपरिहार्य कारणामुळे रदद करण्यात आला आहे. पुढील सुनावणीची तारीख यथावकाश कळविण्यात येईल. 11/05/2018 Download
9 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद-व्दितिय अपिल सुनावणीबाबत- दि 11मे 2018 (उस्मानाबाद /नांदेड) 11/05/2018 Download
10 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद-व्दितिय अपिल सुनावणीबाबत- दि 10 मे 2018 पु.ता.(औरंगाबाद/ जालना / परभणी / लातूर/नांदेड) 10/05/2018 Download
12345678910...
MahaOnline Ltd.