Cause List - Aurangabad Bench

SNCause ListCause List Date 
1 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद द्वितीय अपीलावरील ऑनलाईन सुनावणी तक्ता - दि.21-01-2021 21/01/2021 Download
2 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद द्वितीय अपीलावरील ऑनलाईन सुनावणी तक्ता - दि.20-01-2021 20/01/2021 Download
3 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद द्वितीय अपीलावरील ऑनलाईन सुनावणी तक्ता - दि.19-01-2021 19/01/2021 Download
4 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद द्वितीय अपीलावरील ऑनलाईन सुनावणी तक्ता - दि.18-01-2021 18/01/2021 Download
5 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद द्वितीय अपीलावरील ऑनलाईन सुनावणी तक्ता - दि.08-01-2021 दु.( 2.00 वा ) सत्र 08/01/2021 Download
6 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद द्वितीय अपीलावरील ऑनलाईन सुनावणी तक्ता - दि.07-01-2021स.11.00 वा.सत्र 07/01/2021 Download
7 सर्व संबंधीतांना सुचित करण्यात येते दि 05-01-2021 ते दि.07-01-2021 रोजीच्या या कालावधीमधील दुपा-याच्या( 2.00 वा ) सत्रातील सुनावण्या काही अपरिहार्य कारणास्तव पुढे ढकलण्यात आलेल्या आहेत. 07/01/2021 Download
8 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद द्वितीय अपीलावरील ऑनलाईन सुनावणी तक्ता - दि.05-01-2021 05/01/2021 Download
9 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद द्वितीय अपीलावरील ऑनलाईन सुनावणी तक्ता - दि.04-01-2021 04/01/2021 Download
10 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद द्वितीय अपीलावरील तक्रारी नोटीस ऑनलाईन सुनावणी - दि.29-12-2020 29/12/2020 Download
12345678910...
MahaIT Corporation Ltd.