Cause List - Amravati

SNCause ListCause List Date 
1 Cancelled Cases 11/10/2019 Download
2 Cancelled Cases 11/10/2019 Download
3 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ अमरावती येथे व्दितीय अपिल प्रकरणे “ निर्णय प्रणाली” या सॉफ्टवेअरवर निकाली काढण्यासाठी आवश्यक असलेला विविध प्राधिकरणाचा डेटा बेस उपलब्ध करुन देणेबाबत. 23/08/2019 Download
4 Board 28/03/2019 28/03/2019 Download
5 Board 26/03/2019 26/03/2019 Download
6 Cancelled Cases 25/03/2019 Download
7 20/03/2019 20/03/2019 Download
8 Board 19/03/2019 19/03/2019 Download
9 Board 18/03/2019 18/03/2019 Download
10 Cancelled Cases 28/01/2019 Download
12345678910...
MahaIT Corporation Ltd.