CIC/SIC Decisions - Aurangabad Bench

Sr. No.Complaint NumberComplainant NameOrder Date 
1 2016/रामाआ/तक्रार/सिआर/0248 श्री.जगदीश गुलाबचंद भूतडा मंठा, ता.मंठा,जि.जालना 29/09/2021 Download
2 2018/रामाआ/तक्रार/सिआर/1359 श्री.सुधाकर जानु रुपेकर रा.महात्मा फुलेनगर, पंढरपुर,औरंगाबाद 29/09/2021 Download
3 2018/रामाआ/तक्रार/सिआर/1144 श्री.युवराज पोवाडे नांदेड 31/08/2021 Download
4 2020/रामाआ/तक्रार/सिआर/0489 श्री. संतोष वाघलव्हाळे, औरंगाबाद 31/08/2021 Download
5 2020/रामाआ/तक्रार/सिआर/1102 श्री.रमेश सुखदेवराव धनेगावकर, मैत्रयेज्ञानतिर्थ सोसायटी, प्लॉ.क्र7 सिडको एन-8 औरंगाबाद 31/08/2021 Download
6 2018/रामाआ/तक्रार/सिआर/1250 श्री.रविंद्र गणपतराव धावणे, रा.12 प्रगती म्हात्रे चाळ, प्रेमसंबंध-रामनगर, भांडूप, पूर्व मुंबई 400042 30/08/2021 Download
7 2018 रामाआ/तक्रार/सिआर/692 श्री.तांबे नितीन मधुकरराव, रा.तांबाराजुरी,ता.पाटोदा,जि.बीड 29/06/2021 Download
8 2018/रामाआ/तक्रार/सिआर/1090 श्री.सदावर्ते अप्पासाहेब सर्जेराव, रा.माळकोंडी ता.मंठा,जि.जालना 29/06/2021 Download
9 2018/रामाआ/तक्रार/सिआर/934-15 श्री.सचिन मुकेश मुर्के रा.लातूर 28/04/2021 Download
10 2018/रामाआ/तक्रार/सिआर/949-950 श्री.सचिन मुकेश मुर्के रा.लातूर 28/04/2021 Download
12345
MahaIT Corporation Ltd.