CIC/SIC Decisions - Aurangabad Bench

Sr. No.Appeal NumberAppellant NameOrder Date 
1 2015 /रामाआ/सिआर/नाशिक/ नागपूर/दि 06/09/2018 मा .राज्य माहिती आयोगाच्या नाशिक ,नागपूर व्दि सदस्यीय खंडपीठाने औरंगाबाद येथे दिलेल्या व्दितीय अपील सुनावणीच्या निर्णय दि.06/09/2018 06/09/2018 Download
2 2018 /रामाआ/सिआर/दि 27/06/2018 दि.27 जुन 2018 व्दितीय अपील सुनावणी निणर्य 27/06/2018 Download
3 2016 /रामाआ/सिआर/1903 श्रीमती उज्वला रघुनाथ डिकळे,मु.पो.पारडी ता.लोहा जि.नांदेड 26/06/2018 Download
4 2018 /रामाआ/सिआर/दि 05/06/2018 दि.05 जुन 2018 व्दितीय अपील सुनावणी निणर्य 05/06/2018 Download
5 2018 /रामाआ/सिआर/दि 04/06/2018/01 दि.04 जुन 2018 व्दितीय अपील सुनावणी निणर्य भाग -1 अनुकमांक 01 ते 55 04/06/2018 Download
6 2018 /रामाआ/सिआर/दि 04/06/2018/02 दि.04 जुन 2018 व्दितीय अपील सुनावणी निणर्य भाग -2 अनुकमांक 56 ते 109 04/06/2018 Download
7 2018 /रामाआ/सिआर/दि 07/05/2018 दि.07 मे 2018 व्दितीय अपील सुनावणी निणर्य 07/05/2018 Download
8 2018 /रामाआ/सिआर/दि 25/04/2018 दि.25 एप्रिल 2018 व्दितीय अपील सुनावणी निर्णय 25/04/2018 Download
9 2018 /रामाआ/सिआर/दि 24/04/2018 दि.24 एप्रिल 2018 व्दितीय अपील सुनावणी निर्णय 24/04/2018 Download
10 2017 /रामाआ/सिआर/दि 23/04/2018 दि.23 एप्रिल 2018 व्दितीय अपील सुनावणी निर्णय 23/04/2018 Download
12345678910...
MahaOnline Ltd.